fbpx
Wiadomości

Zostały 32 dni na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Zostały 32 dni na złożenie deklaracji do CEEB – termin upływa 30 czerwca 2022 r. Dla nowo powstałych budynków termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo (ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw) i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

Zachęcamy do złożenia deklaracji w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/ Można złożyć też  w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

W przypadku Urzędu Miasta Włocławek deklarację w wersji papierowej można złożyć osobiście w budynkach przy ul. Zielony Rynek 11/13 oraz przy ul. 3 Maja 22.

Szczegółowe informacje na ten temat: BIP Urzędu Miasta Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji