fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Zmiany w uchwale antysmogowej. Można zgłaszać uwagi

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podał do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społecznych.

Informacja publiczna wraz z projektem uchwały zmieniającej „uchwałę antysmogową”na stronie ’BIP’.

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, ustnie do protokołu w pokoju nr 213 w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: antysmog@kujawsko-pomorskie.pl w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji