fbpx
Wiadomości

Za ponad 31 mln zł PGK Saniko zmodernizuje linię sortowniczą i rozbuduje halę w Machnaczu.

Oznacza to większe moce przerobowe, dokładniejszą segregację, większą dbałość o środowisko i polepszenie warunków pracy. Powstanie też punkt wymiany rzeczy używanych i specjalistyczny portal internetowy do jego obsługi. Połowę inwestycji sfinansuje Unia Europejska.

Inwestycja została podzielona na trzy zadania. W pierwszym – rozbudowana i zmodernizowana zostanie hala wraz z sortownią. Saniko przekazało już plac budowy wykonawcy – konsorcjum Kamaro – KaBo. Za ponad 8,8 mln zł te dwie firmy zdemontują linię sortowania odpadów oraz konstrukcję hali segregacyjnej, w której dotychczas odbywała się przeważająca część procesu technologicznego. Następnie dokonają rozbudowy istniejącej hali poprzez zwiększenie jej powierzchni i kubatury. Można powiedzieć, że powstała hala będzie nowym obiektem zbudowanym na bazie starego. Roboty będą wykonane w taki sposób, by w kolejnym etapie w gotowym obiekcie zamontować nową linię sortowniczą. To zadanie zostanie zakończone w maju 2020.

Drugie zadanie to montaż urządzeń linii sortowniczych. Do listopada 2020 roku  hala zostanie wyposażona w następujące urządzenia: rozrywarkę do worków; 12,5 metrowe sito bębnowe; trzy kabiny sortownicze do surowców; separator optyczny papieru; separator tworzyw sztucznych; separator balistyczny; prasa do surowców wtórnych z performerem do butelek PET; przenośniki taśmowe do transportu odpadów.

W pierwszej połowie 2021 roku dostawca (zostanie wyłoniony w przetargu) doposaży halę m. in. w separatory optyczne folii, metali niezależnych, frakcji wysokokalorycznej oraz zamontuje kabinę sortowniczą metali niezależnych.

Zadanie trzecie polega na doposażeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i utworzeniu punktu napraw oraz wymiany rzeczy używanych. W tym celu wykonane zostaną roboty budowlane polegające na adaptacji istniejących już pomieszczeń PSZOK. Punkt zostanie też doposażony w wózek widłowy, wózek paletowy, wagę, specjalistyczne regały i narzędzia. Zaprojektowany zostanie portal internetowy, dzięki któremu mieszkańcy Włocławka będą  mogli wymieniać rzeczy używane.

Koszt całej inwestycji wynosi ponad 31,7 mln zł. Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to ponad 15,3 mln zł.

Inwestycja w liczbach:
31 711 860 PLN – wartość inwestycji

15 305 504 – kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

75 000 Mg/rok – moce przerobowe nowej linii sortowniczej

6000 Mg/rok – moce przerobowe nowej linii do segregacji odpadów z selektywnej zbiórki

Inf. PGK Saniko 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji