fbpx
Wiadomości

XI sesja Rady Miasta- min. raport o stanie miasta, podwyższenie kapitału spółki MBM, likwidacja pomnika…

Już w najbliższy wtorek (25.06) o godzinie 9.00 w ratuszu, rozpoczną się obrady XI sesji Rady Miasta Włocławek . 

Porządek obrad zawiera 29 punktów, a wśród nich są min.raport o stanie Gminy Miasto Włocławek za rok 2018, uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Włocławek wotum zaufania, informacja dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku na temat działalności instytucji, uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta  za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Radni podejmą również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej mienia w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ulicy Kilińskiego o wartości 193.200,00 zł , z przeznaczeniem pod miejsca postojowe. a także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe o kwotę 15 milionów złotych. Dokapitalizowanie spółki zostanie przeznaczone na realizację zadania – Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ulicy Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki.

Uchwała w sprawie likwidacji pomnika – obelisku Pamięci Działalności PPS – Lewica im. T.Rechniewskiego i Pierwszej Konferencji KPP we Włocławku w 1918r, zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 12- będzie jednym z punktów obrad.

Kinga Maślanka

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji