fbpx
Wiadomości

,,Wyzwanie KULTURA” w Teatrze Impresaryjnym! Koniec palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków przez młodzież

„Wyzwanie KULTURA” to projekt Teatru Impresaryjnego sfinansowany przez Gminę Miasto Włocławek. 

„Wyzwanie…” jest formą profilaktyki uniwersalnej kierowanej do dzieci i młodzieży. Zachowania, którym pomysłodawcy projektu chcą przeciwdziałać, to w szczególności: palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, środków wziewnych, leków, sterydów, przemoc rówieśnicza, zachowania agresywne i przestępcze, czy np. challenge internetowe, które często stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży, a czasem zagrażają nawet ich życiu.

Zajęcia warsztatowe są podzielone z uwagi na wiek uczestników. Pierwszą grupę docelową stanowią uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, a drugą grupę uczniowie klas I – III szkół średnich. Celem jest przekierowanie ich entuzjazmu i zapału na zajęcia artystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć teatralnych. Scena jest miejscem, w którym można nie tylko spełniać swoje twórcze pasje, lecz również miejscem, w którym znaleźć można wewnętrzny spokój, poprawić samoocenę lub po prostu miło, a przede wszystkim bezpiecznie spędzić czas. Częścią projektu są też zajęcia z psychologiem.

Więcej na ten temat: Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji