fbpx
Tylko TU

[WYWIAD] Angelika Kluga: Bardzo ważne jest nasze dodatkowe wsparcie w celu wymodelowania pomysłów…

Angelika Kluga specjalista ds.rozwoju przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji ,w rozmowie z naszym portalem min. o projekcie realizowanym przez Włocławskie Centrum Biznesu, spotkaniach informacyjnych dla mieszkańców i najbliższych planach WCB.

 

Kinga Maślanka: Jaki aktualnie projekt realizuje Włocławskie Centrum Biznesu ?

Angelika Kluga: „Wzmocnienie Obszaru Gospodarki Społecznej we Włocławku” to aktualny projekt, który realizowany jest dzięki grantowi uzyskanemu w ramach Lokalnej Grupy Działania.

KM: Jakie były założenia projektu, ile osób zgłosiło swój udział w tym przedsięwzięciu?

Angelika Kluga :Głównym założeniem projektu było przeszkolenie 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , chcących spróbować swoich sił w sferze podmiotów sektora ekonomii społecznej. Projekt był również skierowany do 5 już istniejących podmiotów tego sektora.

KM: Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli jakie to osoby?

Angelika Kluga: Chociażby takie, które przez długi czas z powodu niepełnosprawności pozostawały bez pracy i zmuszone były do tego, by rynek pracy opuścić.

KM: Jaką wiedzę mogły zdobyć osoby biorące udział w projekcie Wzmocnienie Obszaru Gospodarki Społecznej we Włocławku”?

Angelika Kluga : W ramach realizowanych zajęć, przede wszystkim wiedzę z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, z modelowania biznesowego. Były również omawiane aspekty księgowe i prawne, związane z prowadzeniem działalności, jak również podczas szkoleń, uczestnicy mogli dowiedzieć się jak pozyskać zewnętrzne środki finansowe na rozwój prowadzonych działalności.

KM: Wspomniała Pani, że w projekcie udział wzięło 20 osób, ilu z tych uczestników ma ewentualnie pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej?

Angelika Kluga :Na dzień dzisiejszy 5 osób jest zainteresowanych założeniem Spółdzielni Socjalnej , w trakcie szkoleń padało wiele pomysłów czym mogłyby się zająć. Dlatego też Włocławskie Centrum Biznesu uważa, że bardzo ważne jest nasze dodatkowe wsparcie w celu wymodelowania pomysłów, rozpisanie wszystkich za i przeciw ,dzięki czemu te osoby będą mogły w bardziej przemyślany sposób podejść do tematu założenia Spółdzielni Socjalnej.

KM: W jakim zakresie te 5 osób może liczyć na pomoc Centrum? 

Angelika Kluga : Min. pomożemy wypełnić wniosek o finansowanie z zewnętrznych źródeł, które na start zapewne tej 5-cio osobowej grupie ludzi się przydadzą.

KM: Ten projekt co prawda już dobiega końca. Czy zaplanowane są jeszcze w ramach jego jakieś spotkania informacyjne dla zainteresowanych ?

Angelika Kluga :Zostały nam jeszcze trzy spotkania informacyjne- 22 września, 25 września i 30 września. Dodatkowo Włocławskie Centrum Biznesu w ramach pozyskanego grantu będzie organizowało konferencję podsumowującą projekt, podczas której uczestnicy będą mogli uzyskać informacje dotyczące właśnie Podmiotów Sektora Ekonomii Społecznej.

KM: Najbliższe projektowe plany Włocławskiego Centrum Biznesu to?

Angelika Kluga: Włocławskie Centrum Biznesu cały czas realizuje projekty. Mamy działania, które są zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji, w ramach których jesteśmy zobligowani do przeszkolenia 50 osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i do wsparcia doradczego 10 osób, które już prowadzą działalność gospodarczą. Włocławskie Centrum Biznesu wspólnie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego realizować będzie projekt z działania „8-3 RPO” polegający na przeszkoleniu oraz przyznaniu jednorazowych bezzwrotnych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania koncepcji do działania „1-4-2 RPO”, działania które jest wynikiem współpracy pomiędzy miastem Włocławek, a Bankiem Światowym, dzięki czemu lokalni włocławscy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pewne formy wsparcia.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji