fbpx
Wiadomości

Wystartował program regionalny 2021-2027 warty 1 836 mln euro!

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 to nowy program regionalny będący podstawą lokalnego inwestowania unijnych środków nowej perspektywy. 

Wartość FEdKP to 1 836 mln euro. Głównym akcentem programu są inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład, związane przede wszystkim z efektywnością energetyczną i energetyką opartą na źródłach odnawialnych, działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i transportem niskoemisyjnym. Na sam tylko niskoemisyjny transport miejski – zakupy taboru, budowę infrastruktury, budowę ścieżek rowerowych i parkingów – będą przeznaczone 132 miliony euro, na zieloną energetykę i ochronę środowiska – blisko 400 milionów euro. 

Prawie pół miliarda euro trafi na szeroko rozumianą politykę społeczną, od wsparcia rynku pracy po edukację i włączenie społeczne. Będzie je można wykorzystać m.in. na mechanizmy wspierania rodzin, wzmocnienie segmentu ekonomii społecznej, włączenie społeczne uchodźców wojennych z Ukrainy, edukację (w tym edukację dorosłych), zdrowotne programy profilaktyczne, wsparcie dla otwierających pierwszy biznes. 

Będą też do dyspozycji środki na inwestycje w kolej i drogi, w tym obwodnice miast, cyfryzację, innowacje i prace badawczo-wdrożeniowe, a także inwestycje w służbie zdrowia, ale obecnie punkt ciężkości z infrastruktury szpitalnej przenosi się na infrastrukturę ambulatoriów. 

Jedną czwartą budżetu FEdKP 2021-2027 będą dysponowały lokalne społeczności i lokalne organizacje, od stowarzyszeń samorządowych zarządzających środkami dla obszarów funkcjonalnych największych miast regionu, po działające w gminach lokalne grupy działania. 

Harmonogram naborów wniosków zostanie ogłoszony jeszcze w styczniu, także w styczniu zarząd województwa powoła Komitet Monitorujący FEdKP. Pierwsze wnioski będzie można składać w kwietniu-maju 2023 r. 

Pełna informacja na ten temat: Portal Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji