fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Wpływ pandemii COVID-19 na turystykę w województwie kujawsko-pomorskim.

COVID-19 to zagrożenie życia i zdrowia, które opanowało cały świat w nieprzewidzianym tempie. Pierwsze przypadki wystąpienia zakaźnej choroby w Polsce pojawiły się 4 marca 2020 roku. Pandemia wywołała panikę, frustrację oraz stan niepewności w różnych obszarach życia społecznego.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gmin Nadwiślańskich „Przywiśle 87”, realizuje raport pn. Wpływ pandemii COVID-19 na turystykę w województwie  kujawsko-pomorskim”.

„Przywiśle 87” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, różnego typu przedsięwzięciach.

W raporcie realizowanym przez Stowarzyszenie, a objętym patronatem Fundacji Orlen czytamy:

Skutki choroby zaczęły ujawniać się w zróżnicowanych dziedzinach gospodarki. W momencie wprowadzania obostrzeń, takich jak np. zamykanie placówek oświatowych, nastąpiła ogólna panika społeczeństwa skutkująca robieniem zakupów w masowych ilościach.

Stopniowe potwierdzenie nowych przypadków zakażeń skutkowało niepokojem społeczeństwa. Obywatele stosując się do wprowadzonych ograniczeń,  większość czasu spędzali w domach. Obowiązki zawodowe wykonywane były głównie w formie zdalnej. Skutki zwiększonej skali zagrożenia uwidaczniały się w każdej dziedzinie życia.

Zamknięte zostały m.in. placówki oświatowe, kulturalne oraz obiekty sportowe. Zakażenie wirusem sparaliżowało również funkcjonowanie wielu ośrodków wypoczynkowych, powodując ich zamknięcie, a turystyka stanowiła jeden z głównych obszarów nie stabilizacji. Raport ten ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi obraz funkcjonowania turystyki w poszczególnych fazach pandemii. Nadrzędnym aspektem jest scharakteryzowanie i opisanie przeprowadzonego  badania. Dane zebrane zostały w obiektach turystycznych, we Włocławku, w Grudziądzu, powiecie aleksandrowskim, brodnickim, grudziądzkim, lipnowskim i włocławskim. Opisane miejsca to mniejsze ośrodki turystyczne, jednak przyciągające znaczną liczbę turystów.

Motywem prowadzenia badania jest próba odtworzenia obrazu sprzed pandemii, w trakcie jej trwania oraz scharakteryzowania form pomocy podjętych przez państwo, a przede wszystkim samorządy. Praca opisuje straty przedsiębiorców, jednak uwzględnia przede wszystkim aspekt wsparcia podjętego w formie tarczy antykryzysowej i Funduszu Inwestycji Samorządowych. W raporcie ujęty został aspekt znacznej pomocy udzielonej w trakcie oraz po zniesieniu obostrzeń.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gmin Nadwiślańskich „Przywiśle 87”, współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Celem Stowarzyszenia Mieszkańców Gmin Nadwiślańskich „Przywiśle  87” jest głównie: organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, wypoczynkowym, turystycznym, gospodarczym, edukacyjnym i ekologicznym, w szczególności w oparciu o potencjał rzeki Wisły; działania na rzecz rozwoju turystyki, krajoznawstwa, agroturystyki, sportu i rekreacji, w tym z wykorzystaniem walorów rzeki Wisły na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w szczególności Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej; organizacja działań mających na celu zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców gmin nadwiślańskich.

/Artykuł promocyjny/

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji