fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Włocławka, tak zadecydowali radni, ale nie wszyscy…

Dziś tj.9 czerwca 2020 roku w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 miała miejsce  XXIII Sesja Rady Miasta Włocławek.

Przedmiotem obrad sesji było m.in. sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2019, raport o stanie Miasta Włocławek za rok 2019, a także uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym, prezydent każdego roku w terminie do 31 maja, przedstawia radzie raport o stanie miasta. Dokument zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej miasta stanowiącej kontekst dla działań realizowanych przez władze samorządowe w roku poprzednim , a także realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Podczas wtorkowej sesji prezydent Marek Wojtkowski raport o stanie miasta przedstawił, następnie odbyła się debata radnych, zakończona udzieleniem wotum zaufania dla prezydenta miasta za rok 2019.

16 radnych SLD i KO było na tak (Buława Jacek, Grządziel Krzysztof,Hofman-Kupisz Joanna,Hupało Jarosław,Jura – Walczak Agnieszka,Kowal Piotr,Łuczak Krystian,Muszalik Wanda,Piasecki Arkadiusz,Rutkowska Elżbieta,Szczepańska Ewa,Szymańska Małgorzata,Tobjasz Daniel, Wawrzonkoski Stanisław,Zarębska Katarzyna,Ziółkowski Janusz.

8 radnych PiS przeciw (Czarnecki Piotr,Dębczyński Janusz,Gawłowska Mariola,Gołębieski Andrzej,Kowalski Krzysztof,Krzemieniewski Stanisław,Lewandowski Zbigniew,Mazierski Józef).

W kolejnym punkcie obrad radni podejmowali uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, za której podjęciem zagłosowało 16 radnych, Klub Radnych PiS (8) było przeciw.

Po przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta, sprawozdaniu finansowym oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez prezydenta Włocławka sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu, rada miasta udzieliła 17 głosami za absolutorium prezydentowi miasta, 7 radnych PiS było przeciw.

K.M.

Foto Urząd Miasta Włocławek

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji