fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Wojewoda kujawsko-pomorski ogłosił nabór w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wnioski mogą składać uprawnieni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Łączna suma środków przeznaczona dla wszystkich województw w ramach funduszu wyniosła ponad 600 mln zł.

W ramach Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych ogłosiłem nabór, którego beneficjentami mogą być wszystkie samorządy szczebla gminnego, powiatowego oraz samorząd województwa. Zmiana, która nastąpiła to wzrost wsparcia finansowego do jednego wozokilometra z jednego złotego do trzech złotych, co jest już bardzo atrakcyjnym projektem i produktem dla lokalnych samorządówwojewoda Mikołaj Bogdanowicz

Przedstawiciel rządu w terenie zachęca samorządowców z Kujaw i Pomorza do wzięcia udziału w naborze.

Zachęcam wszystkie samorządy, aby skorzystały z tego programu. Jest on również dedykowany firmom przewozowym, które w dobie pandemii koronawirusa przechodzą trudne chwile. Bardzo chciałbym, aby na terenie całego województwa tych linii było jak najwięcej.- wojewoda kujawsko- pomorski 

Termin naboru wniosków rozpoczyna się z dniem 28. września br. a kończy się z dniem 2 października. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejsze niż 10%, zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego po uzyskaniu zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane są lokalne połączenia autobusowe. Dofinansowania dotyczą linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji