fbpx
Wiadomości

Wnioski można już przesyłać do prezydenta miasta. Ruszył program wsparcia „Włocławek dla Biznesu”.

Mając na uwadze wprowadzane na bieżąco zmiany w przepisach prawnych związane ze skutkami pandemii Covid 19, dostosowany został wniosek dla przedsiębiorców w ramach programu „Włocławek dla Biznesu”.

Uruchomiony program w Gminie Miasto Włocławek program wsparcia „Włocławek dla Biznesu” polega na:
1. Dopuszczeniu obniżenia dotychczasowych stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy nieruchomości gruntowych, których właścicielem jest Gmina Miasto Włocławek dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Włocławek.
2. Dopuszczeniu odroczenia w spłacie bądź rozłożenie na raty należności wynikających z konieczności uiszczenia podatków lokalnych w tym: od nieruchomości i środków transportowych z zastrzeżeniem, że należność wobec Miasta Włocławek musi zostać zapłacona do dnia
30.11.2020 r.

Zastosowanie powyższych regulacji możliwe jest wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z póżn zm) prowadzącego działalność na terenie Miasta Włocławek, rozpatrywanego indywidualnie przez Prezydenta Miasta Włocławek.

Wniosek stanowiący załącznik do niniejszej informacji należy przesyłać pocztą na adres: Prezydent Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej przy użyciu ePUAP.

Obowiązujące informacje i druki dostępne są pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/14783/program-wsparcia-wloclawek-dla-biznesu

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji