fbpx
Wiadomości

Włocławskie Centrum Biznesu: Wsparcie o wartości 2 milionów złotych trafi do przedsiębiorców z Włocławka i okolic (WIDEO)

Wczoraj, 20 października w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. Umowę podpisała Katarzyna Minett, prezes Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego.

Do przedsiębiorców trafi wsparcie o łącznej wartości 2 358 407, 08 zł, które zostało dofinansowane ze środków EFRR w kwocie 1 865 938,76 zł. Dzięki tym środkom zostaną zrealizowane 4 formy wsparcia, o których opowiedział dyrektor Włocławskiego Centrum Biznesu, Jakub Girczyc.

Projekt, który w dniu dzisiejszym został podpisany opiewa na kwotę blisko 2 milionów i 300 tys. zł brutto gdzie poziom dofinansowania wynosi ponad 1 milion 800 tys. zł. Można powiedzieć, że na skalę kraju jest to projekt wyjątkowy, dlatego że zwykle wsparcia powiązane z inwestycjami w infrastrukturę dofinansowane są w 50%. Natomiast tutaj można powiedzieć, że w pewien sposób przetarliśmy ścieżkę zarówno dla siebie jak i dla innych instytucji otoczenia biznesu.(…) Ze względu na charakter projektu i określone wcześniej kryteria, ten poziom dla nas został określony wysokości 85%.- mówił dyrektor Włocławskiego Centrum Biznesu, Jakub Girczyc.

Rozwój firm które funkcjonują na naszym rynku od lat jest ważny i istotny. To że one się zakorzeniają tutaj we Włocławku jest kluczowe, natomiast wiemy też że potrzebne jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorców tych, którzy zaczynają swoją podróż w biznesie. Stąd też instytucja otoczenia biznesu jaką jest Włocławskie Centrum Biznesu, jest to też pochodna prac zleconych przez Komisję Europejską, którą eksperci Banku Światowego wykonali w roku 2018 i w roku 2019. Zakończyło się to raportem w ramach działania 'catching up regions’, właśnie zleconym przez Komisję Europejską. Mówię o tym nie przez przypadek bo właśnie utworzenie Włocławskiego Centrum Biznesu oraz działania, na które dzisiaj pozyskaliśmy dofinansowanie były wpisane w tym raporcie jako działania referencyjne, które powinny być wykonane w najbliższych latach.- mówił zastępca prezydenta Krzysztof Kukucki.

Projekt składa się z czterech działań, które będą pomagały przedsiębiorcom w różnych obszarach. Podział projektu, ma na celu rozszerzyć wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Pierwszy komponent, czyli komponent szkoleniowo-inwestycyjny, ma polegać na zmodernizowaniu infrastruktury informatycznej we Włocławskim Centrum Biznesu. Podczas jego trwania pogłębiona zostanie wiedza kadry Włocławskiego Centrum Biznesu w zakresie świadczenia usług specjalistycznych.

Możemy wyszczególnić komponent inwestycyjno-szkoleniowy, czyli komponent, w którym z jednej strony podejmujemy inwestycje w infrastrukturę obiektu Inkubatora, czyli tego obiektu, w którym właśnie się znajdujemy. Infrastrukturę przede wszystkim informatyczną, ponieważ w dużej mierze, świat się rozwija i przedsiębiorcy zaczynają korzystać z narzędzi wirtualnych i my również jako lokalna instytucja biznesu chcielibyśmy zapewnić możliwość skorzystania właśnie z tych wirtualnych narzędzi. Z drugiej strony ten komponent inwestycyjno-szkoleniowy zakłada przeszkolenie kadry Inkubatora, czyli wyspecjalizowanie moich współpracowników w zakresach, które zostały określone przez specjalistów z Banku Światowego.- mówił Jakub Girczyc.

Kolejny komponent jest doradczo- szkoleniowy i z założenia ma wspomóc 80 przedsiębiorców. Zakres działań w tym komponencie ma wspomóc rozwój lokalnych firm.

W momencie, w którym kadra Włocławskiego Centrum Biznesu zostanie przeszkolona, przejdziemy do kolejnego komponentu czyli do uruchomienia usług szkoleniowych i usług doradczych specjalistycznych. Założenia projektu określają, że z usług skorzysta łącznie 80 przedsiębiorców. Efektem świadczenia tych usług ma być rozwój działalności, czyli nie mówimy tutaj o usługach podstawowych, ale mówimy przede wszystkim o usługach zaawansowanych jak i również o usługach specjalistycznych. Każdy przedsiębiorca, który weźmie, udział w projekcie będzie mógł, liczyć na wsparcie właśnie z tej tematyki, o której powiedziałem wcześniej, ale będzie mógł również liczyć na takie pilotowanie swojej działalności, właśnie przez specjalistów z Włocławskiego Centrum Biznesu – tłumaczył Jakub Girczyc.

Trzeci komponent składa się z gruntowego ukierunkowania na świadczenie usług specjalistycznych, dzięki któremu 40 przedsiębiorców będzie mogło ubiegać się o grant w wysokości 17 tys. złotych.

Kolejnym komponentem zapisanym w projekcie jest komponent grantowy na usługi specjalistyczne. Czterdziestu przedsiębiorców z Włocławka jak i również obszaru funkcjonalnego naszego miasta będzie mogło pozyskać grant w wysokości 17 tys. zł. Jest to grant przeznaczony na świadczenie szkoleń jak i doradztw specjalistycznych, przy czym różnica między tym drugim komponentem a tym komponentem granatowym jest taka, że to przedsiębiorca będzie mógł podjąć decyzję, w której instytucji otoczenia biznesu będzie wydatkował te środki. — wypowiadał się Jakub Girczyc.

W ramach ostatniego komponentu powstanie platforma umożliwiająca stworzenie własnego modelu biznesowego oraz biznesplanu.

Czwartym komponentem, który jest, zapisany w tym projekcie jest, komponent związany z utworzeniem platformy współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, ale również przedsiębiorcami. Tutaj planujemy uruchomić platformę, która będzie dostępna w formie online, czy to osoba planująca założyć działalność gospodarczą, czy to osoba, która już prowadzi działalność, ale chciałaby dokonać pewnych zmian w swojej działalności, będzie mogła na przykładzie określonego modelu stworzyć swój model biznesowy, ale z drugiej strony będzie mogła też stworzyć biznesplan.-mówił Jakub Girczyc.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji