fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Włocławskie Centrum Biznesu informuje o naborze wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego.

Włocławskie Centrum Biznesu informuje, iż 1 czerwca 2020 roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach projektu „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Jest to projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19. Dysponentem dotacji jest Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego, środki będą przyznawane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A.

I nabór wniosków startuje 1 czerwca 2020 r.  i trwać będzie do 16 czerwca  2020 r. do godz. 16:00,przy czym jeśli nastąpi wyczerpanie 120% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca ma możliwość zakończenia naboru wcześniej zamieszczając stosowny komunikat na stronie internetowej projektu. Termin przewidziany na rozstrzygnięcie naboru 20 lipca 2020 r.

O powierzenie grantu w ramach „FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:

  • posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz
  • prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie w formie grantów będzie udzielane na następujących zasadach:

SCHEMAT 1:

Zamierzają zdywersyfikować swoją działalność poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług i jednocześnie ich dochód brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%. – Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia i 60 000,00 zł w przypadku utworzenia jednego nowego trwałego miejsca pracy. Wysokość wsparcia wynosi 95%.

SCHEMAT 2:

Uczestniczą w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19 – Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł  przy jednoczesnym utworzeniu jednego nowego trwałego miejsca pracy (1 EPC). Wysokość wsparcia wynosi 85%.

SCHEMAT 3:

Chcą wyposażyć prowadzone punkty handlu detalicznego (sklepów osiedlowych, piekarni itp.) w urządzenia filtrujące powietrze -Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 2 000,00 zł. W przeliczeniu na 1 punkt handlowy, nie więcej niż wyposażenie 3 punktów handlowych. Wysokość wsparcia wynosi 95%.

UWAGA:

  • I nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie schematu 1 i 3.
  • Istnieje możliwość połączenia ubiegania się o wsparcie w ramach schematu 1 i 3, przy czym przedsiębiorca może zrobić to wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie, a wielkość wsparcia w ramach tego wniosku nie może przekroczyć 60 000 zł.

Włocławskie Centrum Biznesu udziela porad dotyczących wypełnienia wniosku. Aby uzyskać szczegółowe informacje można kontaktować się z infolinią Włocławskiego Centrum Biznesu: 54 423 20 00 lub: biuro@inkubator.wloclawek.pl

 

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji