fbpx
Wiadomości

Włocławski Caritas Buduje Nowy Ośrodek Wsparcie

Na zaproszenie biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej Krzysztofa Wętkowskiego marszałek Piotr Całbecki odwiedził plac budowy schroniska dla bezdomnych Caritas Diecezji Włocławskiej, które powstaje dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO) 2014-2020

Pieniądze z RPO, blisko 9,5 miliona złotych (łączna wartość przedsięwzięcia to 12 milionów złotych), przeznaczone są na rozbudowę kompleksu zabudowań włocławskiego Caritasu o obiekt, w którym bezdomni, przede wszystkim osoby starsze i schorowane, otrzymają nie tylko schronienie, ale też opiekę. Elementem projektu jest też wyposażenie placówki. 

Caritas Diecezji Włocławskiej, instytucja pomocowa Kościoła katolickiego, utrzymuje już schronisko dla bezdomnych, a także m.in. dom samotnej matki, dom dziecka i świetlicę dla dzieci z niezamożnych rodzin, a także ośrodek pielęgnacyjny. 

Bp Krzysztof Wętkowski, rocznik 1963, jest nowym ordynariuszem diecezji, jego ingres do bazyliki katedralnej we Włocławku odbył się 20 czerwca. Jest doktorem prawa kanonicznego, absolwentem Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przez ostatnie dziewięć lat sprawował funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej, z którą był związany przez większą część swojej posługi kapłańskiej. W połowie lat 90., zanim na siedem lat został kanclerzem kurii metropolitalnej, pełnił obowiązki rzecznika prasowego archidiecezji. Wykładał w macierzystym seminarium duchownym, a także w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Napisał książkę „Działalność ustawodawcza kardynała Stefana Wyszyńskiego jako arcybiskupa gnieźnieńskiego”. Jest też współredaktorem wydawnictwa „Kanonicy kapituły katedry gnieźnieńskiej 1918-2009”, za którą otrzymał nagrodę Towarzystwa Miłośników Gniezna. Był członkiem rady programowej diecezjalnych mediów (gazety i radia) oraz przewodniczącym rady nadzorczej Prymasowskiego Wydawnictwa Gaudentinum.

Fotografia Szymon Zięba

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji