fbpx
Wiadomości

Włocławscy bohaterowie- Zdzisław Arentowicz

Zdzisław Arentowicz włocławski działacz społeczny, polski poeta oraz publicysta. Dzisiaj jego imię nosi Miejska Biblioteka Uliczna oraz jedna ulica znajdująca się na Południu. Kim był Zdzisław Arentowicz i jak wpłynął na nasze miasto?

Zdzisław Arentowicz urodził się w 1890 roku w Krośniewicach w rodzinie zajmującej się rolnictwem. Kiedy miał 11 lat rodzina przeniosła Arentowiczów przeniosła się do Włocławka, gdzie Zdzisław zaczął pobierać lekcję we Włocławskiej Szkole Handlowej dzisiejszym Liceum Ziemi Kujawskiej. Brał czynny udział w protestach uczniów w 1905 roku, a w późniejszych latach pisał do zakazanego przez zaborców magazynu Pobudka, gdzie publikował swoje pierwsze poematy. Studia rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie przeniósł się na Uniwersytet Katolicki we Fryburgu.

Kiedy wybuchła I wojna światowa musiał przerwać naukę, wrócił wtedy do Włocławka gdzie zaczął pracować jako nauczyciel. Dołączył w tedy do Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1917 roku założył Księgarnie Kujawską, która mieściła się na dzisiejszym Placu Wolności nr. 5. Księgarnia pełniła funkcję wydawniczą orz miejsca spotkań klubu dyskusyjnego. Jako członek POW brał udział w rozbrajaniu niemieckich żołnierzy, którzy się wycofywali.

Zdzisław Arentowicz był też członkiem klubu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego- chętnie organizował wycieczki i popularyzował wiedze o historii miasta. W ramach tej działalności wsparł budowę muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Dalej prowadził księgarnie. Jego teksty można było czytać w Głosie Kujawskim, a następnie w Głosie Kujaw.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej pomagał ochotniczo w sekcji propagandowej Włocławskiego Komitetu Obrony Narodowej.

Był twórcą wielu ruchów kulturowych we Włocławku. Angażował się w życie Teatru, zapraszając do miasta znane trupy z Torunia czy Wilna. W latach 1928-1937 z jego inicjatywy funkcjonował teatr amatorski. Pisał do niego sztuki takie jak Płowce czy Skarb w Jęzorze. Ponadto publikował pismo Życie Włocławka i okolic, które promowało historię regionu, a także pismo satyryczne Cyrulik Włocławski.

Zdzisław Arentowicz publikował również wiele prac historycznych, opisywał on tam temat wojny polsko-krzyżackiej czy powstanie styczniowe, w którym brał udział jego dziadek. W 1928 roku we współpracy z PTK wydał swoją pierwszą pracę naukową dotyczącą historii miasta pt. Z Dawnego Włocławka. Dodatkowo tworzył również słuchowiska oraz wiersze dla dzieci.

Podczas II wojny światowej wraz z rodziną został wysiedlony z Włocławka do wsi Krasocin, skąd przeniósł się do Kielc. Na wiosnę 1945 roku powrócił na Kujawy. W maju tego samego roku zaczął współtworzyć amatorski teatr nazwany Stowarzyszeniem Teatru Ziemi Kujawskiej. Z jego inicjatywy powstał w tym roku Klub Literacko-Artystyczny we Włocławku, którego został prezesem. W 1951 roku został członkiem Związku Literatów Polskich i do końca życia kontynuował działalność kulturową, twórczą i naukową.

Zmarł 5 stycznia 1956 roku. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji