fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Włocławianie skorzystają z projektu: „Rodzina w Centrum 3”.

W najbliższym czasie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku rozpocznie realizację projektu pt. „Rodzina w Centrum 3”, w ramach którego realizowane będą zadania w zakresie wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej.

Dokładna data rozpoczęcia realizacji zadań nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, jakie działania zaplanował MOPR.

Będzie to szereg inicjatyw, m.in. specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, ale także zajęcia adresowane do rodziców. Zaplanowano również warsztaty dla osób opuszczających i przebywających w pieczy zastępczej, będą też spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych, tzw. „czternastek”informuje włocławski MOPR

Kto będzie mógł otrzymać wsparcie w ramach projektu?

Są to między innymi osoby przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, kandydaci na rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka czy dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnegoMOPR

Z projektu będą mogły skorzystać także inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji