fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Włocławek w kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

To ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień realizowana od 2002 roku. Organizatorem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całej Polski. Kampania objęta jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki. We Włocławku kampania realizowana jest od 13 lat.  

Jednym z najważniejszych celów jest propagowanie konstruktywnych postaw życiowych, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie nadużywania alkoholu, brania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Realizacja kampanii opiera się na przekazywanych do szkół profesjonalnych pomocach edukacyjno-profilaktycznych, które są specjalnie opracowywane do kolejnych edycji. Rozwiązywanie zagadek logicznych, pisanie opowiadań oraz tworzenie prac plastycznych umożliwiają młodym ludziom pełne zaprezentowanie swoich talentów. Obowiązujące obostrzenia oraz zdalny tryb nauczania spowodowały zmianę sposobu komunikowania się nauczycieli z uczniami- uczestnikami kampanii.

Wyniki konkursu pt. „Wehikuł czasu” wyraźnie wskazują na aktywność i duże zaangażowanie uczniów w projekt. Dwunastu młodych włocławian zostało nagrodzonych za udział w konkursie. Zadaniem uczestników, było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy.

W ubiegłorocznej 20 edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł udział wzięli uczniowie 18 szkół podstawowych.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji