fbpx
Wiadomości

Włocławek bierze udział w ćwiczeniach „Kobra – 19”.

W dniu dzisiejszym na terenie Włocławka w ramach szkolenia obronnego przeprowadzone będzie ćwiczenie miejskie pod kryptonimem „Kobra -19” na temat: „Współdziałanie struktur Urzędu Miasta ze służbami, inspekcjami, strażami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w planowaniu i organizowaniu skutecznego przeciwdziałania rozwojowi zdarzeń kryzysowych i usuwania ich skutków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz działań terrorystycznych”.

Celem ćwiczenia organizowanego przez Prezydenta Miasta jest zgrywanie organów kierowania miastem, podległych im obsad osobowych oraz wykorzystanie sił i środków, którymi dysponują poszczególne ogniwa systemu obronnego państwa, a także przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagrożenia konfliktem militarnym wraz z realizacją zadań wynikających z planów: zarządzania kryzysowego oraz planów operacyjnych służb.

W ćwiczeniach „Kobra -19” wezmą udział organy szczebla miejskiego wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi, struktury organizacyjne Urzędu Miasta Włocławek, jednostki organizacyjne miasta, dyżurni stałych dyżurów Prezydenta Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, funkcjonariusze i pracownicy miejskich służb, straży i inspekcji.

W godzinach 9.30 – 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przeprowadzone zostanie ćwiczenie obronne w części teoretycznej, a w godzinach 11.30 – 13.30 w rejonie ujęcia wody pitnej Krzywe Błota odbędą się pokazy praktyczne działania służb w sytuacji napadu terrorystycznego na ujęcie wody, po ich zakończeniu nastąpi omówienie i podsumowanie szkolenia.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji