Władze PUZ podjęły decyzję o niepobieraniu opłat za okres, kiedy przedszkole nie świadczy usług.

Autor: Kinga Maślanka / 27 marca 2020 / Wiadomości

Władze PUZ podjęły decyzję o niepobieraniu opłat za okres, kiedy przedszkole nie świadczy usług.

Władze Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku jako organ nadzorczy Przedszkola Akademickiego podjęły decyzję o niepobieraniu opłat za okres, kiedy przedszkole nie świadczy usług. Decyzja, choć nie łatwa, została podjęta w oparciu o obowiązujące przepisy i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Rodziców. Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, z niczyjej winy i chcemy ten trudny okres wspólnie z Rodzicami przetrwać.

Każdy z Rodziców otrzyma indywidualne rozliczenie opłat dokonane w oparciu o zasady:

  1. opłata stała za miesiąc marzec br. zostanie przeliczona proporcjonalnie i za okres od dnia 16 marca do dnia 31 marca – 12 dni roboczych (okres nieświadczenia przez placówkę usług) powstała nadpłata zostanie przeksięgowana na poczet czesnego na kolejny miesiąc;

  2. za dni 12 – 31 marca br. nastąpi odliczenie stawki żywieniowej za dni absencji dziecka, jeśli dziecko było nieobecne, bez konieczności zgłoszenia tego faktu;

  3. natomiast na kwiecień naliczona zostanie opłata stała, która zostanie pomniejszona proporcjonalnie za okres nieświadczenia przez placówkę usług, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 10 kwietnia (za 8 dni roboczych);

  4. zajęcia dodatkowe niezrealizowane, z przyczyn oczywistych, w miesiącu marcu a za które rodzice dokonali opłaty realizowane będą w kolejnym miesiącu. Natomiast nie będą naliczone opłaty za zajęcia dodatkowe na miesiąc kwiecień br.

Mamy nadzieję, że 14. kwietnia spotkamy się z dziećmi i rodzicami w przedszkolnej szatni. Jeżeli stan zawieszenia działalności będzie się przedłużać, będziemy podejmować stosowne decyzje.

Dyrektor Przedszkola Akademickiego

mgr Małgorzata Michalska

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)