fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Wkrótce nowe oblicze zyska były ośrodek zdrowia w Wieńcu oraz budynek szkoły podstawowej w Brzeziu.

Rozwój terenów inwestycyjnych, sukcesywna modernizacja infrastruktury drogowej… Brzeski samorząd nie zwalnia tempa w realizacji bieżących inwestycji gminnych. W najbliższym czasie modernizacji i budowie poddane zostaną obiekty przeznaczone na potrzeby aktywizacji społeczno – zawodowej.

Dzięki wsparciu pozyskanemu z funduszy europejskich, w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020,  już wkrótce nowe oblicze zyska były ośrodek zdrowia w Wieńcu oraz budynek szkoły podstawowej w Brzeziu.

W ramach postępowania przetargowego w związku z zadaniem „Przebudowy budynków na potrzeby aktywizacji społeczno – zawodowej” wyłoniono wykonawcę inwestycji. Zgodnie z wytycznymi, do końca września br., w wienieckim budynku utworzona zostanie filia biblioteki publicznej z kawiarenką internetową, filia Brzeskiego Klubu Pracy, zaprojektowane zostaną nowe utwardzenia i zagospodarowanie terenu działki wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń na poziomie I piętra oraz pomieszczeń piwnicznych.

W ramach inwestycji związanej z „Rozbudową Szkoły Podstawowej w Brzeziu o pomieszczenia na potrzeby aktywizacji społeczno – zawodowej wraz z modernizacją boiska i zagospodarowaniem terenu” zakładana jest gruntowna przebudowa budynku. Nowe pomieszczenie o powierzchni użytkowej ok. 270 m2 znajdować się będzie za głównym budynkiem od strony południowej, połączone zostanie z istniejącym budynkiem przez łącznik, wykonany zostanie chodnik i taras. W ramach prac zaplanowano m.in.: docieplenie obiektu, wykonanie instalacji sanitarnej, przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz prac elektrycznych. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmuje również zaprojektowanie otaczającego terenu, w tym miejsc postojowych oraz drogi manewrowej. Zgodnie z założeniami postępowania, rozbudowa budynku zakończona zostanie w sierpniu, natomiast modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem terenu zakończona zostanie z końcem listopada.

W ostatnim czasie podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji – firmą PWUP PRZEMBUD Sp. z o. o. z Włocławka.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji