fbpx
Wiadomości

Wielkogabarytów pozbędziemy się częściej. Pierwsza zbiórka za kilka dni

W roku 2022 zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą prowadzone od lutego do grudnia: z posesji wielolokalowych – dwa razy w miesiącu, z domków jednorodzinnych – raz w miesiącu (w przypadku posesji jednorodzinnych, konieczność odbioru odpadów należy zgłosić – tel: 54 412 38 78 – 79, e-mail: saniko@saniko.com.pl).

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych jest dostępny w formie graficznego kalendarza odbioru – będzie on realizowany w różne dni tygodnia, w zależności od osiedla i poszczególnych sektorów.

Pierwsza zbiórka w nowej formule odbędzie się już we wtorek, 1 lutego 2022 z osiedla Południe, z sektora II ograniczonego ulicami: Kaliską, Wiejską, Węglową, Fredry/Zgodna.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców, zobowiązani są do wystawienia mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dzień przed planowanym odbiorem, przed posesję lub przy ogólnodostępnej pergoli śmietnikowej, jeżeli będzie możliwy bezpośredni do niej dojazd pojazdem specjalnym – śmieciarką. Pracownicy spółki PGK „Saniko” nie zbierają odpadów z posesji ani z pergoli śmietnikowych, znajdujących się na terenach zamkniętych. Za odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru odpowiada właściciel/zarządca posesji.

Mieszkańcy posesji jednorodzinnych (domki jednorodzinne/bliźniaki/szeregowce) poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesję mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dzień przed planowanym odbiorem.

W czasie zbiórki nie należy wystawiać odpadów pobudowlanych, poremontowych, elementów wyposażenia łazienek oraz zużytych opon. Szczegóły dotyczące zbiórek są dostępne na: SANIKO.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji