fbpx
Wiadomości

Warsztat refleksyjny Lokalnej Grupy Działania! Celem jest poznanie potrzeb i aktywizacja mieszkańców

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zaprasza na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 06.02.2023 r. o godz. 16:00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12A.

W czasie spotkania będzie prezentowana realizacja finansowa i rzeczowa LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowanie LGD i biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), oraz sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół poniższych tematów:

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Po zakończeniu warsztatu organizatorzy przewidują debatę nt. realizacji projektów w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017 oraz stworzenia na ten okres Lokalnej Strategii Rozwoju.

Celem spotkań i rozmów jest rozpoznanie potrzeb mieszkańców, omówienie możliwości wykorzystania lokalnego potencjału, zaplanowanie pomysłów na projekty aktywizujące społeczność lokalną.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, należy się zarejestrować pod adresem e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl lub telefonicznie 729 767 931.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji