fbpx
Bez kategorii

Wał przeciwpowodziowy do kontroli

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie ofertowe na wykonanie oceny stanu technicznego – kontroli okresowej pięcioletniej dla obiektu hydrotechnicznego – wału przeciwpowodziowego, wraz z trzema zasuwami przepustowymi. Obiekt jest zlokalizowany na terenie Doliny Korabnickiej i pozostaje w administracji Gminy Miasto Włocławek na odcinku o długości 4348,3 m.

Kontrola wiąże się m.in. z wykonaniem pomiarów geodezyjnych w celu określenia geometrii obwałowania, aktualnej niwelety korony oraz dla określenia lokalizacji początku i końca obwałowania, budowli wałowych czy też występujących kolizji. Konieczne jest też wykonanie badań geotechnicznych tj. odwiertów geotechnicznych, sondowania wykonane w celu rozpoznania rodzaju i stanu gruntów budujących korpus i podłoże obwałowania oraz określenie parametrów geotechnicznych gruntów i współczynnika filtracji.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca – Biuro Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska – będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia do dnia 20 listopada 2021 r. Pełna dokumentacja tego postępowania jest opublikowana: Urząd Miasta Włocławek

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji