fbpx
Testowy baner
Wiadomości

W najbliższy czwartek sesja Rady Miasta Włocławek.

29 października 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Włocławek (sala nr 4) rozpocznie się XXVII Sesja Rady Miasta Włocławek.

Przedmiotem obrad będą m.in.: – uchwała w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2021 roku opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów; – uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, najmu lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; – uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miasto Włocławek wniosku o Akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027 oraz przystąpienie i realizację przez szkoły w ramach projektów Erasmus + w Akcji 1 – mobilność edukacyjna w latach 2021-2027.

Radni podejmą również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2020 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/c3ac0d98-0ddb-4

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji