fbpx
Wiadomości

W najbliższą sobotę ostatnia tegoroczna zbiórka wielkogabarytów.

Już w najbliższą sobotę 12 grudnia w godzinach od 6.00 do 15.00 mieszkańcy Michelina i Zawiśla, będą mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesję mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów, zgodnie z  harmonogramem odbioru.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają ww. odpady bezpośrednio przed swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców, zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się obecnie zbiórki odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe zostaną zebrane tylko w przypadku ich zdeponowania przed posesją lub przy ogólnodostępnej pergoli śmietnikowej, jeżeli będzie możliwy bezpośredni do niej dojazd pojazdem specjalnym – śmieciarką.

Pracownicy spółki nie zbierają odpadów z posesji ani z pergoli śmietnikowych, znajdujących się na terenach zamkniętych. Za odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru odpowiada właściciel/zarządca posesji– informuje PGK Saniko

To już ostatnia tegoroczna zbiórka wielkogabarytów, warto skorzystać.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji