fbpx
Testowy baner
Wiadomości

W najbliższą sobotę ostatnia tego lata zbiórka wielkogabarytów.

18 lipca 2020 r. w godz. od 6:00 do 15:00 dużych odpadów pozbędą się mieszkańcy osiedli: Zazamcze i Zachód, Kazimierza Wielkiego oraz Wschód i Rybnica.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów.

Ze względu na fakt, iż zgodnie z przepisami wielkogabarytowe meble oraz wielkogabarytowe urządzenia elektryczne nie mogą być odbierane jedną śmieciarką, odpady te będą odbierane niezależnie od siebie– informuje PGK Saniko 

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają odpady bezpośrednio przed  swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców, zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się obecne zbiórki odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe zostaną zabrane tylko w przypadku ich zdeponowania przed posesją lub przy ogólnodostępnej pergoli śmietnikowej, jeżeli będzie możliwy bezpośredni do niej dojazd pojazdem specjalnym – śmieciarką.

Pracownicy spółki PGK „Saniko” nie zbierają odpadów z posesji ani z pergol śmietnikowych, znajdujących się na terenach zamkniętych. Za odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru odpowiada właściciel/zarządca posesji.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji