fbpx
Testowy baner
Wiadomości

W MPWiK jest już nowy samochód specjalistyczny.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku zakończyło realizację zadania pn. „Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej”, które realizowane było w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem dostawy był system do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej, w którego skład wchodzi fabrycznie nowy kompletny zestaw do inspekcji TV (z samojezdną kamerą przemysłową, wózkiem jezdnym, głowicą, windą kablową, jednostką sterująco-archiwizującą) zamontowany w nowym samochodzie typu furgon wraz z zabudową wnętrza pojazdu – części operatorskiej oraz sprzętowej oraz przeszkolenie pracowników Spółki w zakresie pełnej obsługi systemu inspekcyjnego.

Dostawcą pojazdu inspekcyjnego była firma „Retel Anna Świdroń” z siedzibą w  Koszalinie. Wartość dostarczonego systemu inspekcyjnego wyniosła 495 tys. zł netto.

Zakupiony pojazd inspekcyjny stanowi istotny element systemu inspekcji telewizyjnej umożliwiający prawidłowe zarządzanie siecią kanalizacyjną na terenie  Włocławka. Z wykorzystaniem zakupionego systemu przeprowadzane będą kontrole i oceny stanu technicznego kanałów sanitarnych, co umożliwi typowanie kanałów do modernizacji, remontów, napraw oraz doboru odpowiedniej technologii ich modernizacji. Większość czynności naprawczych, jeśli nie wszystkie, wymaga bowiem współpracy tego typu urządzeń inspekcyjnych. System inspekcji telewizyjnej umożliwi zatem zlokalizowanie miejsca uszkodzenia, pokaże rodzaj zatoru, zapewni pomiar spadków wraz z pomiarem rzędnych kolektora, średnicy i owalizacji przewodu oraz stanu połączeń.Służyć będzie również do inspekcji nowo wybudowanych kanałów, zarówno w celu weryfikacji prawidłowości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową oraz w okresie eksploatacji w celu identyfikacji przyczyn występowania ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury kanalizacyjnej.

Zakupiony system umożliwia również generowanie raportów z inspekcji wraz ze zdjęciami i filmami zawierającymi wszystkie niezbędne informacje, łącznie ze szczegółową dokumentacją zdjęciową uszkodzeń (digitalizacja obrazu) oraz wykresami profilu wysokościowego badanego kanału. Wykorzystanie zakupionego urządzenia do optycznego sprawdzenia stanu technicznego kanałów pozwoli zatem na precyzyjne zlokalizowanie uszkodzeń, rejestrację i archiwizację danych.

System do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej przyczyni się do utrzymania odpowiedniego stanu technicznego i poprawnego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Włocławek, w tym do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia w nowoczesne urządzenia inspekcyjne służące zapewnieniu właściwej eksploatacji i prawidłowemu zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną.

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji