fbpx
Testowy baner
Wiadomości

W MOPR ograniczenia do odwołania.

Od 13 października 2020 r. do odwołania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów. MOPR zaleca mieszkańcom kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP.

Telefoniczna obsługa klientów MOPR będzie odbywać się w godzinach pracy Ośrodka, a kontakt bezpośredni z pracownikami Ośrodka będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie.

Osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej proszone są o składania podań w podpisanych kopertach w skrzynkach umieszczonych przy wejściach wszystkich placówek MOPR w godz. od 7.45 – 15.15 od poniedziałku do czwartku, w godz. od 7.45 do 14.30 w piątki.

Zmiana organizacji pracy ma na celu prewencję w ochronie zdrowia osób korzystających z różnych form wsparcia Ośrodkainformuje MOPR

Wykaz numerów kontaktowych MOPR we Włocławku:

Sekretariat MOPR – 54 423 23 00, ul. Ogniowa 8/10

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 1 „Śródmieście” – 54 423 23 65, ul. Ogniowa 8/10

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 2 „Zazamcze” – 54 411 19 60, ul. Wieniecka 42

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 3 „Wschód” – 54 412 23 83, ul. Żytnia 58

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 4 „Południe” – 54 411 62 61, ul. Kaliska 7

Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 54 423 23 87, ul. Ogniowa 8/10

Sekcja Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 54 411 60 07, ul. Żytnia 58

Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej – 54 413 50 96, ul. Żytnia 58

Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym – 54 423 23 98, ul. Ogniowa 8/10

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji