fbpx
Wiadomości

W mieście działa kawiarenka międzypokoleniowa!

Przy ul. Żabiej 12a, czyli w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu działa kawiarenka międzypokoleniowa. 

Już od grudnia 2022 r. w kawiarence odbywają się warsztaty mentalne z coachem motywacyjnym, warsztaty dietetyczne, filmowe, czytelnicze – promujące ideę bookcrossingu. Uczestnikom projektu przyświeca chęć rozwoju osobistego w duchu różnorodności i w zgodzie z filozofią zero-waste. W Centrum działa też Punkt Wymiany Ciepła oraz Punkt Adopcji Roślin. 

W najbliższym czasie planowana jest seria spotkań otwartych: dotyczących profilaktyki zdrowia, tzw. laboratorium przypadku, czyli seria spotkań z barwnymi osobowościami (społecznikami, artystami), których celem będzie przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu. 

Zaplanowane są również warsztaty manualne z wyplatania makram, tworzenia eko-obrazów, a także gimnastyki umysłu dla osób w każdym wieku. Zajęcia projektowe odbywać się będą do końca lutego 2023. 

Kawiarenka służy Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Włocławskiej Radzie Seniorów oraz NGO-som działającym przy COP. 

Pełna informacja na ten temat, wraz z fotorelacją: Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji