fbpx
Wiadomości

W marcu we Włocławku odbędzie się nabór do przedszkoli i szkół

W terminie od 1 do 8 marca 2023r. rodzice będą mieli czas na potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego, czyli na złożenie deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym przedszkolu. Zapisy do przedszkoli publicznych (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów) będą prowadzone od 9 do 24 marca. Dnia 31 marca nastąpi ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji, ostateczne listy będą znane 17 kwietnia. 

Zarządzenie Prezydenta Włocławka z dnia 9 stycznia 2023 r.,  w którym są sprecyzowane terminy i zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek: BIP Urzędu Miasta Włocławek.

Jeśli chodzi o nabór do klas pierwszych szkół podstawowych, najważniejsze punkty harmonogramu przedstawiają się następująco: od 4 do 19 maja 2023r – składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz wniosków o przyjęcie kandydatów do klas I ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów; od 29 maja do 30 maja będzie prowadzona weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Dnia 14 czerwca nastąpi ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

Zarządzenie Prezydenta Włocławka z dnia 10 stycznia 2023 r., w który m ustalono terminy i zasady  rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek: BIP Urzędu Miasta Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji