fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Vectra zaprasza na „Wakacje z pasją”

To będzie aktywna i twórcza alternatywa spędzania wolnego czasu podczas letnich wakacji 2021. Program adresowany jest do dzieci w wieku 8-15 lat, zamieszkałych na terenie Włocławka.

Zadanie realizowane będzie na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, w czterech turnusach, od poniedziałku – piątku, w godzinach 9.00-12.30: I turnus 12.07 – 16.07.2021, II turnus 19.07 – 23.07.2021, III turnus 16.08 – 20.08.2021, IV turnus 23.08 – 27.08.2021.

Głównym celem projektu jest przedstawienie uczestnikom ciekawych, atrakcyjnych, aktywnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. Program ma za zadanie przede wszystkim zachęcić dzieci do ruchu oraz aktywności sportowej na świeżym powietrzu, rozwoju indywidualnych zainteresowań, talentów oraz realizacji życiowych pasji i marzeń. Zajęcia podzielone będą na trzy bloki tematyczne i realizowane w grupach rotacyjnie: I – zajęcia lekkoatletyczne, II – warsztaty żywieniowe, spotkania z gwiazdami sportu, pogadanki ze specjalistą z zakresu psychologii sportu, itp., III – zajęcia taneczne, gimnastyka i korektywa wad postawy, zajęcia gibkościowe, zwinnościowe i stabilizacyjne oraz gry i zabawy ruchowe.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w biurze LKS VECTRA, al. Chopina 10/12 (wejście od parkingu przy pływalni DELFIN) od poniedziałku do czwartku, w godz. 9.00-12.00 lub wysłać maila na adres: vectrawloc@interia.pl z prośbą o przesłanie dokumentów.

Projekt zgłoszony będzie do Bazy Wypoczynku MEN, w związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani będą do rzetelnego wypełnienia i terminowego dostarczenia do organizatora karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku [kolonijnej].

Zadanie finansowane jest ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz Urzędu Miasta Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji