fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Uzupełniający nabór na rachmistrzów spisowych

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 18 czerwca 2021r. został ogłoszony nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończonych 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania ofert przez kandydatów na rachmistrzów spisowych: od 18 do 27 czerwca 2021 r. Informacje dotyczące procedury naboru uzupełniającego są udzielane pod nr tel. (54) 414 42 68, (54) 414 42 38 oraz (54) 414 43 85 przez członków Gminnego Biura Spisowego we Włocławku, którego siedziba mieści się w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

Szczegóły Zarządzenia Prezydenta Włocławka na stronie ’BIP’.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji