fbpx
Wiadomości

Utrzymanie i remonty urządzeń sygnalizacji świetlnej

Zakład Bezpieczeństwa Ruchu WZ Włodzimierz Ziemniewicz zajmie się utrzymaniem i remontami urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie Włocławka w 2022 roku – Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu wyłonił wykonawcę w drodze przetargu.

Do obowiązków wykonawcy w zakresie prac utrzymaniowych należy m.in. codzienny przegląd stanu technicznego wszystkich sygnalizacji świetlnych zakończony protokołem uwzględniającym wszystkie sygnalizacje świetlne oraz aktywne przejścia dla pieszych;  systematyczne czyszczenie latarni, masztów, wysięgników i szaf sterowniczych np. z zabrudzeń, ulotek, graffiti; systematyczne czyszczenie źródeł światła, kamer detekcyjnych i kamer systemu ITS z zabrudzeń powodujących zakłócenia w pracy czy nieczytelny odbiór obrazu; usuwanie zaistniałych awarii sygnalizacji wynikających z usterek urządzeń, w tym wymiana przepalonych źródeł światła i przycisków dla pieszych; utrzymanie prawidłowego ustawienia sygnalizatorów zgodnie z wymogami rozporządzenia o drogowej sygnalizacji świetlnej; sprawdzanie i regulacja wszystkich urządzeń detekcyjnych w sygnalizacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To tylko część specyfikacji w tym zakresie. Więcej informacji o przetargu: MZIDT.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji