fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Urząd Miasta z obostrzeniami, ale można załatwić wiele spraw.

Do ratusza przy Zielonym Rynku można przyjść i załatwić wszystkie formalności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Urząd Stanu Cywilnego) czy ewidencji ludności i dowodów osobistych (Wydział Spraw Obywatelskich).

Pracownicy Urzędu przyjmują mieszkańców również w sprawach z zakresu kompetencji Wydziału Komunikacji (wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych), administracji architektoniczno–budowlanej (Wydział Urbanistyki i Architektury) oraz pomocy społecznej w sprawach: karta dużej rodziny, karta seniora (kompetencje Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego).

Do dyspozycji mieszkańców są też urzędnicy przy ul. 3-go Maja 22. Tam załatwimy sprawy z zakresu ochrony środowiska i korzystania z wód (Wydział Środowiska) oraz świadczenia usług komunalnych ( Wydział Gospodarki Komunalnej).

Aby ułatwić i skrócić swoją wizytę w Urzędzie Miasta, warto poinformować pracowników danego Wydziału o swoim planowanym przybyciu (kontakty tel. i e-mail są dostępne na stronie: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/161/631/lista-telefonow-i-adresow-email-samodzielnych-komorek-urzedu-miasta-wloclawek

W czasie obsługi, liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko, zarówno interesanci jak i pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej (maseczka lub przyłbica albo inna osłona na usta i nos, rękawiczki lub płyn odkażający).

Osoba załatwiająca sprawę w Urzędzie Miasta Włocławek powinna mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, celem ewentualnego ustalenia tożsamości.

Zawsze prosimy o zachowanie odległości 2 m od innych osób, może też zaistnieć konieczność poddania się zdalnemu pomiarowi temperatury ciałaapeluje ratusz.

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji