fbpx
Wiadomości

Urząd chcę realizować programy profilaktyki dla dzieci i młodzieży!

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 13 września 2022 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci i młodzieży, ale też programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców.

Programy są ważną częścią realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Specyfikacja konkursu obejmuje cztery zadania: realizację programów profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych, liceów i techników, zasadniczych szkół zawodowych i branżowych szkół pierwszego stopnia, a także program dla rodziców i wychowawców.

Na mocy tego samego Zarządzenia została powołana Komisja Konkursowa do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie: BIP Urzędu Miasta Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji