fbpx
Wiadomości

Ulicy przy Pchlim Targu ma być przebudowana! Najpierw dokumentacja

Został ogłoszony przetarg, którego przedmiotem jest sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę liczącej sobie 2,7 km, ulicy Rybnickiej.

Przedmiotowa dokumentacja ma obejmować opracowanie umożliwiające rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego wraz z: regulacją własnościową nieruchomości dotychczas faktycznie zajętych przez istniejącą infrastrukturę drogową, wykupem pod pas drogowy nieruchomości projektowanych do zajęcia przez nową infrastrukturę drogową, rozbudową bądź budową nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej w projektowanej ulicy wraz z budową urządzeń retencyjno-infiltrujących.

Przy okazji przebudowy ulicy Rybnickiej ma też powstać nowe oświetlenie uliczne, szlaki komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów, zatoki przystankowe, nowa zieleń.

Szczegóły tego postępowania: Gmina Miasto Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji