fbpx
Wiadomości

Ulica Kilińskiego otrzymała 5 mln zł dotacji! Jak idą pracę?

Ulica Kilińskiego jest aktualnie w przebudowie. Drogę zamknięto 21 kwietnia 2022 roku, a według planu prace nad modernizacją mają trwać przez 9 miesięcy. Ulica Kilińskiego ma zostać przebudowana od Placu Wolności do ronda przy ulicy Wojska Polskiego, około 470 m.

Wartość umowy/umowy ramowej: 7 546 050,00 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Kilińskiego na odcinku od Placu Wolności do Ronda Tajnej Organizacji Nauczycielskiej o długości około 470m. Ulica Kilińskiego od Placu Wolności do ulicy Mickiewicza znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej Dzielnicy Starego Miasta Włocławka, wpisanej do rejestru zabytków.

Pozostała część ulicy zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej miasta Włocławka. Zadanie swym zakresem obejmuje:
– przebudowę drogi o konstrukcji jezdni, szerokość jezdni po przebudowie będzie wynosić od 6,50 m do 8,40 m,
– przebudowę chodników o szerokości od 2,00 m do 2,50 m,
– budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,50 m,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości od 2,10 m do 5,50 m,
– przebudowę zatok autobusowych o szerokości od 2,50 m do 3,00 m,
– powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody deszczowej do wpustów oraz istniejącego i projektowanego kolektora deszczowego,
– przebudowę istniejącego oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
– nasadzenie zieleni wraz z budową ogrodu deszczowego; budowę kanału technologicznego.

Efekty pracy można zobaczyć gołym okiem przechodząc w okolicy. W tym momencie podczas przebudowy jest odcinek drogi od Placu Wolności do ulicy Mickiewicza.

Miasto Włocławek otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 20 mln zł. 5 mln zł z tego dofinansowania zostanie przeznaczone na przebudowę ulic Kilińskiego.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji