fbpx
Wiadomości

Uczniowie z Włocławka wśród Prymusów Pomorza i Kujaw.

Urząd Marszałkowski opublikował listy uczniów, którzy otrzymają stypendia marszałka województwa w ramach tegorocznej edycji projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. W gronie stypendystów są obecni uczniowie szkół z Włocławka. Wysokość wsparcia to nawet pięćset złotych miesięcznie.

Marszałkowskie wsparcie przeznaczone jest dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych z województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości, którzy są finalistami lub laureatami konkursów lub olimpiad w tych przedmiotach.

Stypendium można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły. Podpisanie umów ze stypendystami oraz wypłata pierwszej transzy stypendium nastąpi najpóźniej w grudniu.

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33491-stypendia-dla-tysiaca-prymusow

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji