fbpx
Wiadomości

Tylu uczniów skorzystało z programu „Wyprawka szkolna”

Urząd Miasta przekazał do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy rozliczenie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2021r. „Wyprawka szkolna”.

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach wyprawki szkolnej była zależna od klasy, do której uczęszcza uczeń, rodzaju niepełnosprawności oraz rodzaju podręczników, z których uczeń korzysta i wynosiła od 225 zł do 445 zł. Wypłata zależna była również od udokumentowania wydatków poniesionych na podręczniki i materiały edukacyjne.

Dofinansowanie w postaci wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 otrzymało 251 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wypłata nastąpiła  na łączną kwotę 89.506,17 zł.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji