fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Trzy podstawowe cele, nowe władze i ambitne plany ma Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku.

1 września br., w Sali Senatu odbyło się uroczyste wręczenie powołań na stanowiska kierownicze w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przez Rektora dr Roberta Musiałkiewicza. 

Powołania na funkcję otrzymali: dr Ewa Podlewska – Prorektor ds. Nauczania i Studentów, dr Beata Haor – Pełnomocnik Rektora ds. Działalności Naukowej, dr Jolanta Laskowska – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych, dr Paweł Sobierajski – Dyrektor Instytutu Humanistycznego

dr Robert Musiałkiewicz Rektor : To są osoby, które będą współdecydowały o tym, jak będzie wyglądało kształcenie na kierunkach w naszej Uczelni. 

dr Ewa Podlewska Prorektor  : Od kilkunastu lat jestem związana z nauczaniem i zarządzaniem. Nauczanie to nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale również szkolenia i warsztaty, które prowadzę dla menedżerów i pracowników, co z kolei jest konsekwencją mojego kilkunastoletniego doświadczenia na stanowisku menadżerskim wyższego szczebla w instytucjach finansowych. Uczelnia, której pan rektor powierzył mi stanowisko prorektora, jest uczelnią o profilu praktycznym. Stąd, nie tylko ważny jest stopień naukowy, który każdy z nas reprezentuje, ale również doświadczenie praktyczne. Wierzę, że zarówno stopień naukowy jak i doświadczenie zawodowe przyczyni się do sukcesu i do rozwoju naszej uczelni.

dr Beata Haor Pełnomocnik Rektora : W życie każdej uczelni wpisane są kwestie naukowe, wprawdzie nasza uczelnia, tak jak powiedziała pani prorektor, jest uczelnią o profilu praktycznym kształcenia. Niemniej jednak nie oznacza to, że nie będziemy podejmować działań, które związane są z nauką, szczególnie w wymiarze regionalnym. Jesteśmy bowiem uczelnią, która od lat odpowiada na potrzeby naszego środowiska lokalnego. Liczymy tutaj na współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym, z podmiotami leczniczymi, które mamy nadzieję będą wspierać nas w takich działaniach.

Rektor Uczelni nie ukrywa zadowolenia z wyników rekrutacyjnych ,które jak mówi okazały się dużo lepsze ,niż w roku ubiegłym.Uczelnia cieszy się coraz lepszą renomą i dotychczas na kilku kierunkach nie było, aż tak dużej liczby studentów,podczas pierwszej rekrutacji… a ta trwa dalej.

dr Robert Musiałkiewicz: Mamy ambitne plany, chcemy żeby we Włocławku studiowało jak najwięcej osób- dla każdego będą drzwi stały otworem. Zapewne wiele osób zadaje sobie pytanie – jak będzie wyglądało nauczanie w obecnej sytuacji? Oprzemy się o system, który obowiązywał w ostatnim semestrze, tzn. nauczanie zdalne, niemniej połączone z zajęciami tradycyjnymi, oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Chcielibyśmy, aby studenci pierwszego roku, przynajmniej pierwsze zajęcia odbyli w wersji tradycyjnej. Przeprowadziliśmy bardzo szerokie badania ankietowe studentów, jak oceniają dotychczasowe nauczanie zdalne i otrzymaliśmy średnią ocen 4,5. Nie jest źle… ale na bazie tych ocen ulepszyliśmy narzędzia. Myślę, że dzięki temu od przyszłego roku zaoferujemy jeden z najlepszych modeli kształcenia zdalnego, który funkcjonuje w Polsce.

Włocławska Uczelnia ma trzy podstawowe cele…

dr Robert Musiałkiewcz: Pierwszy cel to bardzo dobra dydaktyka, która musi się opierać na dobrej kadrze i dobrej infrastrukturze. Dobra infrastruktura to przede wszystkim narzędzia dydaktyczne dla wykładowców, ale też budynki, stąd będziemy zabiegali o to żeby poszerzyć naszą powierzchnię dydaktyczną w perspektywie 4 lat. Czynimy już działania zmierzające do tego, aby zyskać środki europejskie na ten cel. Dydaktycy- bardzo ważna rzecz. Patrząc na profil naszej uczelni muszą to być osoby, które mają co najmniej 5-letnie bogate doświadczenie zawodowe w danym obszarze oraz alternatywnie osoby z osiągnięciami naukowymi. Stąd też te osiągnięcia naukowe i działalność naukowa, to jest drugi cel stawiany w tej kadencji. Chcemy rozwinąć działalność badawczo – rozwojową, tzw. B+R, tak aby interesariusze zewnętrzni , mogli korzystać z naszej infrastruktury, która z roku na rok staje się coraz lepsza, tak aby nasi pracownicy przy współpracy z przedstawicielami firmy mogli podnosić swoje kompetencje, które później wykorzystają do celów dydaktycznych. Cel trzeci to jest szeroko pojęte otoczenie społeczno – gospodarcze. Uczelnia ma swoją misję, chcemy się angażować w sprawy rozwoju nie tylko miasta, ale całego regionu poprzez organizację działań edukacyjnych, dydaktycznych, nie tylko adresowanych do studentów, ale i dla osób działających w medycznym uniwersytecie III wieku ,dla młodzieży. 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji