fbpx
Wiadomości

„Trzeba cenić młodych ludzi, którzy chcą się z rolnictwem związać”- mówił w Starym Brześciu minister rolnictwa [FOTO].

6 września w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/20 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną przez księdza biskupa Wiesława Meringa, następnie poczty sztandarowe i delegacje z ponad 50 szkół z Polski przeszły do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu .

Uroczystości na terenie szkoły rozpoczęły się od powitania gości przez dyrektora CKR, Kazimierza Rojewskiego, następnie inaugurowane przemówienie wygłosił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski: Bycie rolnikiem w XXI wieku nie jest łatwe i właściwie powinni zajmować się tym raczej ci, którzy mają z jednej strony pasje, którzy są z wsią związani, ale również muszą zdobyć wiedzę bardzo wszechstronną i szeroką dotyczącą przyrody, części roślinnej, zwierzęcej, wiedzy o glebie, o mechanizacji, ale również ekonomice, o problemach rynkowych, o zasadach prowadzenia nowoczesnego rolnictwa. Wiedza tych młodych chłopców i dziewcząt, które zostaną rolnikami w najbliższym czasie, musi być bez porównania większa niż ta, która była przekazana naszym rodzicom czy dziadkom. Jednocześnie każda szkoła, czy to jest rolnicza czy nie rolnicza również musi kształcić świadomych obywateli, gotowych przejąć odpowiedzialność za własne państwo, dumnych z historii własnego narodu, rozumiejących ten związek między dawnymi, a nowymi czasy, czujących się członkami wspólnoty narodowej, tej która od tysiąca lat jest oparta o chrześcijaństwo, znających korzenie własnej kultury, role wsi w tym wszystkim.Nie jest łatwo być rolnikiem, powtarzam to jak mantrę, dlatego tym bardziej trzeba cenić młodych ludzi, którzy chcą się z rolnictwem związać. My traktujemy rolnictwo jako jeden z głównych priorytetów rozwoju państwa, nie jak obszar problemowy, kłopotliwy, który z litości ewentualnie trzeba wspierać. Wieś jest wielką szansą dla Polski, a solą tej ziemi są rolnicy i ci, którzy teraz pracują, którzy przez wieki pracowali, jak również te dziewczęta i chłopcy, którzy niedługo przejmą odpowiedzialność za polską wieś.

Życzenia na nowy rok szkolny młodzieży złożył Biskup Włocławski Wiesław Mering oraz wiceminister Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka , poseł Łukasz Zbonikowski oraz radny sejmiku  województwa kujawsko- pomorskiego Wojciech Jaranowski.

Biskup Wiesław Mering : Ponieważ jestem bardzo konserwatywny, wsteczny i już nie na dzisiejsze czasy to- życzę zawsze tego samego- by młodzi ludzie pod wpływem edukacji, czyli zdobywanej wiedzy i oddziaływania wychowawczego, czyli kierowania ich w stronę dobra, osiągnęli to bez czego życie człowieka wydaje się bez sensu. Czyli , żeby byli mądrymi i dobrymi obywatelami ojczyzny, Kościoła, społeczeństwa, narodu. To jest dla mnie sprawa priorytetowa i najważniejsza i jak sądzę wielu normalnych ludzi dokładnie tak właśnie myśli.

Minister Anna Gembicka: Rozpoczęcie roku szkolnego zawsze się łączy z dużymi emocjami zarówno dla uczniów jak i dla grona pedagogicznego. Osobiście bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy taką uroczystość, bo kształcenie rolnicze jest bardzo ważne. Wielu osobom wydaje się, że w sektorze, jakim jest rolnictwo, nie potrzeba dobrych kwalifikacji. Wręcz przeciwnie, rolnictwo to sektor, tak jak inne naszej gospodarki, gdzie potrzebne są świetne umiejętności, bardzo duża wiedza, żeby prowadzić gospodarstwo, które będzie przynosiło zyski, które będzie dobrze zarządzane. Potrzebne są duże kompetencje i dzięki takim szkołą jak właśnie Zespół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu uczniowie mogą taką wiedzę uzyskać- bardzo się cieszę, że właśnie w naszym regionie działa tak prężna szkoła.Chciałabym życzyć wszystkim uczniom i nauczycielom jak najlepszego roku szkolnego.

Poseł Łukasz Zbonikowski: To bardzo duże wyróżnienie dla naszego terenu, dla Brześcia Kujawskiego, starej renomowanej szkoły rolniczej, że tutaj właśnie odbywa się centralna inauguracja roku szkolnego dla wszystkich szkół rolniczych w kraju. Mam nadzieję, że właśnie Brześć o bardzo dużej kulturze agrotechnicznej będzie takim dobrym impulsem dla polskiego rolnictwa, że młodzież będzie się tu kształciła, pobierała naukę, pobierała wychowanie, bo dzisiaj do lamusa przeszły czasy kiedy niewykształcony syn czy córka zostawali na roli, chcąc  tylko na wiedzy po ojcu dobrze prowadzić gospodarstwo. Dzisiaj naprawdę najnowocześniejsze rozwiązania nauki i techniki funkcjonują na polskich polach i to trzeba kształcić. 

Radny Sejmiku Wojciech Jaranowski : Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu to jedna ze szkół wiodących na terenie naszego województwa. Chciałbym, skoro jest to inauguracja życzyć przede wszystkim młodzieży, uczniom dobrego startu teraz we wrześniu i udanego finiszu w czerwcu. Natomiast kadrze pedagogicznej, pracownikom administracji i obsługi życzę jeszcze grubszych portfeli, chociaż już teraz we wrześniu grubsze są. Wszystkiego dobrego na nowy rok szkolny.

Kinga Maślanka

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji