fbpx
Wiadomości

Trwają prace końcowe nad strategią Włocławek 2030+

Trwają ostatnie pracę nad strategią rozwoju miasta Włocławek 2030+. Konsultacje z mieszkańcami na temat projektu rozpoczną się 10 października i będą trwały do 11 listopada. W ramach konsultacji będzie można wypełnić określoną ankietę w formie papierowej lub elektronicznej. Odbędą się również dwa spotkania konsultacyjne w Kawiarni Obywatelskiej, które zaplanowane są na 21 października i 4 listopada.

Strategia rozwoju Włocławek 2030+ jest po wstępnej ewaluacji, która się już właściwie kończy i dlatego też chcielibyśmy tutaj z panem prezydentem powiedzieć, że rozpoczynamy proces konsultacji. Trudno nam sobie wyobrazić budowanie strategii bez głosu, głównych interesariuszy czyli mieszkańców Włocławka. Konsultacje rozpoczynamy już od 10 października i będą one trwać przez cały miesiąc do 11 listopada. Będzie można kontaktować się z nami w różny sposób nie tylko w wersji tradycyjnej, oczywiście wypełniając określone ankiety, ale też będzie możliwość wysłać je w sposób elektroniczny bądź wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych– mówił prezydent Marek Wojtkowski

Plan rozwoju miasta w założeniu polega na czterech głównych filarach strategii Włocławek ma być miastem: przyjaznym, silnym gospodarczo, prowadzącym aktywny dialog społeczny oraz łączącym pokolenia. O wartościach jakie ma spełniać miasto decydowali mieszkańcy w ankiecie, która dostępna była pod adresem Włocławek Ankieta.

Mieszkańców pytaliśmy w ankiecie, jak widzą swoje miasto, czego oczekują to wszystko znalazło się w opracowaniu, jako cele strategiczne, które chcemy osiągnąć do 2030 roku. Włocławek ma być miastem silnym gospodarczo, miastem aktywnego dialogu, łączącym pokolenia, miastem przyjaznym, otwartym- to są cztery strategiczne cele, które w toku tych prac dotychczasowych zostały określone– mówił wiceprezydent Krzysztof Kukucki.

Strategia rozwoju miasta ma zostać wdrożona w życie do końca tego roku, najpierw trzeba przeanalizować propozycję mieszkańców, a następnie przedstawić urzędowi Marszałka Wojewódzkiego oraz Radzie Miasta, wtedy dokument uzyska ostateczny kształt. O strategie rozwoju będą oparte wszelkie programy operacyjne takie jak program rewitalizacji.

Wszystkie głosy zebrane od mieszkańców będą szczegółowo analizowane oraz odzwierciedlone w końcowym dokumencie. Następny krok to uzyskanie opinii różnych organów takich jak Marszałek Wojewódzki, a później Radzie Miasta, która ostatecznie nada dokumentowi ten ostateczny kształt– informował prezydent Marek Wojtkowski

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji