fbpx
Wiadomości

Trwają plastyczne warsztaty profilaktyczno – twórcze

Galeria Sztuki Współczesnej realizuje kolejny projekt plastycznych warsztatów profilaktyczno – twórczych pt. Sztuka zamiast…

Celem projektu jest edukacja oraz kształtowanie postaw przez sztukę i twórcze działania. Adresatami zajęć są dzieci i młodzież z Włocławka. Zadanie jest realizowane na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.

Warsztaty zakładają tworzenie sytuacji umożliwiających poznawanie własnych trudności i własnych zasobów oraz rozwijanie umiejętności i zainteresowań. Ideą zajęć jest profilaktyka uzależnień, wskazanie alternatywy w wyborze zachowań i postaw oraz rozwijanie osobowości. Inspiracją warsztatów jest tkanina artystyczna i sztuka włókna, a uczestnicy będą mieli okazję do własnych działań twórczych z zastosowaniem różnych technik i materiałów.

Informacje na ten temat, wraz z fotorelacjami z dotychczasowych zajęć: GSW.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji