fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Trwa rekrutacja do projektu „Dotacja na start…”

Do udziału w projekcie uprawnione są osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach z terenu Gminy Miasta Włocławek (powiat: m. Włocławek).

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać do dnia 21.05.2021.

Jakie są korzyści z udziału w projekcie? To między innymi: udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości, pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia, stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 czy wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowa informacja na temat obecnie prowadzonego naboru formularzy do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” tutaj.

Więcej w naszym materiale wideo.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji