fbpx
Tylko TU Wiadomości

Trwa konkurs na ‘Lokalny Produkt’. Można wygrać prawie 30 tyś. zł ! Zgłoszenia do 4 października

Jeszcze tylko przez tydzień, do poniedziałku 4 października 2021 r., będą przyjmowane zgłoszenia do konkursu: „Lokalny Produkt”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego jakościowo, najciekawszego, oryginalnego i nowego pod względem wzornictwa, formy, sposobu prezentacji i dostępności, związanego z tradycją i kulturą miasta produktu lub usługi Śródmieścia. Wymogiem koniecznym jest by zaproponowany w konkursie produkt lub usługa były nowe, tj. wymyślone przez przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji. Docelowo, wybrany w drodze głosowania mieszkańców przedsiębiorca otrzyma prawo do używania dla danego produktu lub usługi tytułu Lokalny Produkt, wraz z odpowiednim oznaczeniem.

Jakub Girczyc – Dyrektor Włocławskiego Centrum Biznesu

Lokalny produkt jest konkursem, który jest organizowany przez Urząd Miasta Włocławek w ramach gminnego programu rewitalizacji. Konkurs ten ma za zadanie przede wszystkim wypromować lokalnych przedsiębiorców i ich produkty. Dzięki czemu zarówno mieszkańcy Włocławka, jak i osoby, które odwiedzają nasze miasto będą mogli zapoznać się z ofertą danego przedsiębiorcy. – powiedział Jakub Girczyc z Włocławskiego Centrum Biznesu.

Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu położonego w obszarze rewitalizacji miasta Włocławek, tj.: właściciele lub najemcy punktów usługowych, produkcyjnych i handlowych, w tym np. lokali gastronomicznych, rzemieślnicy, rękodzielnicy i artyści, prowadzący działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji.

Planowane są 3 nabory, przez 3 kolejne lata czyli od 2021 do 2023. Najbliższy nabór kończy się 4 października, cały czas czekamy na zgłoszenia od przedsiębiorców. Bardzo ważne jest tutaj nagroda, którą przedsiębiorcy mogą otrzymać, jest to blisko 30 tyś. zł i jest to kwota, którą przedsiębiorca ma przeznaczyć na rozwój i utrzymanie tego produkt. – dodał.

Przedsiębiorca, którego produkt wygra otrzyma prawie 30 tyś. zł. Te pieniądze będzie mógł przeznaczyć w następujący sposób: 

20% – kwestie dotyczące działalności operacyjnej związanej z prowadzeniem działalności (opłaty zus, opłaty lokalu)

50% – koszt wytworzenia produktu czy koszt wytworzenia usługi (zakup materiałów, środków niezbędnych do produkcji)

15% – promocja produktu

15 % – zakup maszyn, zakup urządzeń, opragromowania, które będą służyły właśnie do rozwoju oferty

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. Nabór zgłoszeń potrwa od 20 września do 4 października 2021 r. Następnie, w terminie od 5 października do 13 października 2021 r. nastąpi weryfikacja zgłoszeń i wybór przez Komisję Konkursową pięciu najlepszych propozycji. Wszyscy wybrani do kolejnego etapu konkursu Uczestnicy będą mieli możliwość udostepnienia zainteresowanym mieszkańcom zgłoszonego w konkursie produktu/usługi celem obejrzenia, wypróbowania, sprawdzenia lub przetestowania itp. w terminie od 14 października do 2 listopada każdego roku konkursowego, gdyż zaplanowane są trzy edycje tego szczególnego współzawodnictwa.

Warunkiem zgłoszenia do tytułu Lokalny Produkt jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który jest częścią Zarządzenia nr 375/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na „Lokalny Produkt”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028:BIP.

foto: Urząd Miasta Włocławek/Wojciech Balczewski

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji