fbpx
Lifestyle Tylko TU

Trauma – dlaczego warto ją leczyć?

Jednym z powodów zgłaszania się do psychoterapeuty jest doświadczenie traumy. Urazowe wydarzenia z przeszłości odbijają się echem na aktualnym życiu. Mogą być źródłem objawów somatycznych, konfliktów wewnętrznych, trudności interpersonalnych, poczucia nieszczęścia, depresji i nerwic.

Agata Aleksińska – Certyfikowany Psychoterapeuta PTP Psycholog

Jednym z powszechnie stosowanych mechanizmów obronnych jest wypieranie i izolacja doświadczenia. Osoby dotknięte urazem odcinają się od uczuć, myśli i pamiętania. Pozwala to zachować integralność psychiki, wtedy, gdy ma miejsce traumatyzujące doświadczenie, ale w szerszej i dłuższej perspektywie wikła w dysfunkcję. Jest to swojego rodzaju paradoks – ofiara nie chce wracać do przykrych i bolesnych wspomnień, a przez to one wracają do niej. Na poziomie nieświadomym teraźniejszość staje się zdeterminowana przeszłością.

Doświadczenie traumy ma charakter biologiczny. Istnieje wiele badań, które wskazują na istotny udział tego czynnika. Nie zwerbalizowana i nie odreagowana trauma może manifestować się objawami psychosomatycznymi – ze strony układu nerwowego, krążenia, endokrynnego, dermatozami. Uwikłanie odzwierciedla się także w symbolicznym znaczeniu treści sennych, jak również w przewlekłej i obciążającej bezsenności oraz w zaburzeniach funkcji popędowych w zakresie apetytu. Kolejnym skutkiem może być lęk przed zadaniami życiowymi, schematyczna tendencja do wycofywania się i unikania wyzwań. Osoba z przeżyciem traumy w przeszłości może dokonywać naznaczonych tym, co było wyborów życiowych, które z czasem okazują się powtórzeniem złego wydarzenia, którego miało już nigdy nie być. Odpowiada za to nie przepracowany i nieświadomy przymus powtarzania.

Aby doświadczenie urazowe mogło zostać przepracowane potrzebne jest jego werbalizowanie. Mówienie o trudnych przeżyciach może łamać przyjęte przez ofiarę lub / i otoczenie tabu.

Psychoterapeuta jest specjalistą, który w swoim wieloletnim procesie kształcenia dość rzetelnie poznał problematykę traumy. Psychoterapeuta rozumie, że praca z traumą wymaga taktu i dostosowanego do pacjenta tempa oraz cierpliwości. Wie, że bardzo ważna jest jego empatia i zrozumienie. Zdaje sobie sprawę z trudu dotykania trudnych tematów. Wie także, że przejście przez tę trudną drogę daje uwolnienie – tak od objawów, jak dysfunkcyjnych schematów funkcjonowania, czy poczucia nieszczęścia. Dlatego naprawdę warto zgłosić się do psychoterapeuty z tematem traumy. Współczesna psychoterapia ma wiele skutecznych metod i technik leczenia traumy.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji