fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Tour de Konstytucja we Włocławku

Wczoraj 13.07.2021 roku w Parku na Słodowie odbyło się Tour de Konstytucja, które prowadził Jarosław Konopka, który jest sędzią w sądzie rejonowym we Włocławku oraz członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Spotkanie odbyło się w formie pikniku obywatelskiego i miało charakter apolityczny. Tour de Konstytucja ma służyć propagowaniu i uświadamianiu zapisów konstytucyjnych.

Konstytucja proszę państwa jest opoką jest silniejsza niż wola czy niewola polityczna bo zawarta została na umowie, pomiędzy władzą a obywatelami, pomiędzy władzą a wolnym społeczeństwem, jest wiecznym dialogiem, jest latarnią która ma przyświecać zarówno nam obywatelom jak i władzy jest silniejsza niż demagogia, niż populizm niż pałki czy zakazy uchwalane nocą, jest nasza, jest jedyna, jest wyjątkowa jest wspólna, jest jedynie łącząca, równo dla wszystkich bez względu na płeć, wyznanie, poglądy polityczne, kolor skóry .- wypowiadał się prowadzący Jarosław Konopko

 W pikniku obywatelskim brała też udział Danuta Przywara z Instytucji Praw Człowieka, Hanna Maślińska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, prokurator Katarzyna Kwiatkowska, radczyni prawna Daria Górniak-Dzioba, sędzia Rafał Romatowski, Robert Hajda ojciec chrzestny Tour de Konstytucja.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji