fbpx
Wiadomości

Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia- reprezentantem powiatu w Radzie Rozwoju Gospodarczego.

Wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu i poprawa otoczenia biznesu – to główne cele powołanej 10 czerwca przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

W jej skład weszli przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Jest jak dotąd najbardziej reprezentatywna Rada w kraju, licząca aż 62 członków oraz dwóch członków honorowych (wojewoda pomorski i wojewoda kujawsko-pomorski). PSSE zdecydowała, że do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego zaprosi przedstawiciela każdego powiatu z obszaru, na którym działa. Tym samym każdy powiat będzie miał wpływ na kształtowanie rozwoju gospodarczego regionu.

Zależy nam, aby głos każdego powiatu był słyszalny. Dobra współpraca między przedsiębiorcami i samorządami to podstawowy warunek budowania sprzyjającego otoczenia dla biznesu, a co za tym rozwoju regionu.  Ta współpraca u nas już jest, ale Rada pozwoli usystematyzować działania tych środowisk, ułatwi wymianę informacji, sugestii, uwag, co z pewnością przełoży się na jeszcze sprawniejsze wprowadzanie koniecznych zmian czy usprawnień – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes PSSE.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 r. zobowiązuje strefy ekonomiczne jako ośrodki stymulowania rozwoju przedsiębiorczości do powołania rad – szerokiego przedstawicielstwa, które będzie przedstawiać opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności na terenie danego obszaru. Jej zadaniem będzie również proponowanie kierunków działań w celu poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada może przedstawić władzom gmin lub powiatów rekomendacje działań, które mogą się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub  powiatu.

Reprezentowanie powiatu włocławskiego w Radzie to dla mnie duże wyróżnienie. Będę aktywnie uczestniczył w jej pracach, w szczególności zwracając uwagę na problemy małych samorządów w zakresie rozwoju gospodarczego. Rada to świetny instrument, który pozwoli na jeszcze lepszą współpracę samorządów z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, którą już dziś oceniam bardzo dobrze – mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego

Rada będzie narzędziem komunikacji między strefą a gminami. To od członków Rady będzie zależał przedmiot spraw, którymi się zajmie, dzięki temu będziemy mieli solidny mandat, żeby zgłaszać wnioski, propozycje do właściwych urzędów czy agend rządowych po to, aby – zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju kraju – działać na rzecz rozwoju gospodarczego regionów – zaznacza Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE.

Rada łączy mikro, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa i przedstawicieli władz samorządowych. Na pierwszym spotkaniu członkowie Rady wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Zostali nimi kolejno: Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza, Marek Łangowski, prezes zarządu firmy TMA Automation i Anna Prejs, radca prawny w firmie B.A.U.S.A.T.

K.M.

 

 

 

Polecamy

2 komentarze

  1. Nie miałam się wypowiadać, ale się wypowiem.. PAN ma wywalone na wszystko, jak i cała gmina.. Dzwonione było do Pana wielokrotnie.. Nie można było się doprosić o to, żeby zabrać pieska bezdomnego co przez 2 miesiące był bez jedzenia w pałacu, i nie wiadomo czym się żywił….że nie jest Panu wstyd takie rzeczy PISAĆ… Nie pozdrawiam..

  2. Może Pan wypowie się na temat placu zabaw na osiedlu Falborek.Czekamy już 20 lat Poprzedni burmistrz tyle obiecywał co kadencja już był plac zabaw i do tej pory nic.Pan teraz jak miał zostać burmistrzem też obiecywał i znów nic.Dzieci tego osiedla znów w wakacje będą chodziły i się nudziły.Miejsce które podobno przeznaczone jest na plac zabaw zarosło chwastami.

Miejsce konstruktywnej dyskusji

%d bloggers like this: