fbpx
Wiadomości

To jest szykanowanie i zemsta burmistrza Chodcza -mówią członkowie Solidarności [video].

Przedstawiciele NSZZ “Solidarność” w dniu dzisiejszym (14.11), zaprosili przedstawicieli redakcji na briefing prasowy, który odbył się przed Sądem Rejonowym we Włocławku.

Podczas niego padło wiele oskarżeń pod adresem dyrektora szkoły podstawowej w Chodczu. Zarzuty kierowane były również  do sprawującego nadzór nad tą placówką oświatową burmistrza Chodcza, Jarosława Grabczyńskiego.

Członkowie “Solidarności ” zarzucają przede wszystkim bezprawne zwalnianie członków NSZZ „S” w Szkole Podstawowej w Chodczu oraz uporczywe uchylanie się burmistrza Chodcza od ponownego przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego jednej z członkiń NSZZ „S”- mimo nakazu, decyzji i pism ponaglających z Kuratorium Oświaty w tej sprawie.

Wojciech Jaranowiski : Mówimy “NIE” zwolnieniom członków Solidarności i uporczywemu niestosowaniu się do decyzji kuratora oświaty w sprawie awansu zawodowego naszej przewodniczącej koła. Czworo naszych członków zostało bezprawnie zwolnionych- dwie sprawy już są wygrane- myślę, że następne również będą wygrane. Na ich miejsce zatrudniono dziewięć nowych osób.Podejmiemy działania przeciwko burmistrzowi, zwrócimy się do wojewody, żeby w trybie nadzoru zwrócił uwagę na bezprawne działania zarówno burmistrza jak i dyrektora szkoły. 

Mowa była również o działaniach dyrektora SP w Chodczu, które mają znamiona dyskryminowania i szykanowania członków NSZZ „S” min. są oni pomijani w przyznawaniu dodatków motywacyjnych.

Wojciech Jaranowiski : Wystąpiliśmy do wojewody o uchylenie decyzji burmistrza w sprawie odwołania poprzedniego dyrektora, członka NSZZ “S” Marka Kwiecińskiego.Wojewoda uchylił decyzję burmistrza, następnie ten odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później do NSA. Ostatecznie sprawę wygraliśmy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Pan dyrektor został przywrócony do pracy, ale pan burmistrz nie dostosował się również do tego wyroku.

Kinga Maślanka

Cały zapis briefingu poniżej:

 

 

 

Polecamy

1 komentarz

  1. Dyrektorzy szkół, organy prowadzące szkoły dlaczego traktujecie szkoły jako swoje prywatne FOKWARKI?! Szkoły to własność publiczna a nie Wasz prywatny interes i prosty zysk!!!

Miejsce konstruktywnej dyskusji

%d bloggers like this: