fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Tężnie w Ciechocinku przechodzą rewitalizację- prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Najbardziej rozpoznawalne zabytkowe obiekty Ciechocinka przechodzą rewitalizację. Spacerowicze, którzy znajdą się w ich pobliżu, zyskają niepowtarzalną okazję, by zobaczyć, jak wygląda drewniana konstrukcja tężni, która wcześniej znajdowała się pod tarniną. Jako pierwsza modernizowana jest najmłodsza, licząca blisko 170 lat tężnia zlokalizowana jako ostatnia w kompleksie. Równocześnie trwa remont budynku przepompowni solanki. 

Rewitalizacja dotyczy dwóch najbardziej zniszczonych ciechocińskich tężni – tej zlokalizowanej tuż przy wejściu na teren obiektów, oznaczanej numerem 1, oraz tężni z nią sąsiadującej, oznaczanej numerem 3. Inwestycja obejmuje odtworzenie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych tych obiektów, w tym wymianę drewnianych pali, oraz naprawę fundamentów. Wyremontowane zostaną pomosty górne i dolne oraz zbiorniki solankowe. Konstrukcje pokryje nowa tarnina sprowadzana z Bieszczad i Ukrainy.

Ciechocińskie tężnie są unikatowym zabytkiem techniki. Tworzą niepowtarzalny mikroklimat, który przyciąga turystów i kuracjuszy z całego świata. Ich stan wymagał natychmiastowej interwencji. Cieszę się, że pandemia Covid-19 nie przeszkodziła w rozpoczęciu prac i że przebiegają one zgodnie z planem mówi marszałek Piotr Całbecki. 

Zaawansowane prace rewitalizacyjne trwają obecnie przy najmłodszej tężni nr 3. Wykonawca usunął z niej tarninę, która ze względu na zły stan wymaga wymiany w całości. Stara tarnina jest cięta i utylizowana. Równocześnie trwają oczyszczanie i naprawa zbiorników solankowych oraz remont przepompowni, a już wkrótce ruszy konserwacja uszkodzonych części konstrukcyjnych. Modernizacja drugiej tężni (nr 1)  ruszy po zakończeniu sezonu letniego.

Renowację przejdzie zabytkowy wiatrak znajdujący się na tężni nr 3 (obecnie nieczynny, przed laty służący do tłoczenia solanki z wykorzystaniem siły wiatru). Obiekty będą dobrze oświetlone, jak w przypadku cennych zabytków. Teren wokół nich zostanie zagospodarowany; pojawią się nowe alejki spacerowe z zatoczkami wypoczynkowymi wyposażonymi w ławki.

Gruntowny remont dotyczy także budynku przepompowni solanki. Wykonawcy położą nowy dach i odnowią elewację. Wewnątrz pojawią się nowe posadzki i okładziny ścienne odporne na działanie solanki. Zakres prac obejmuje również wymianę elementów instalacji elektrycznej i remont pomp solankowych. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na koniec 2021 roku. Wartość całej inwestycji to 21,6 miliona złotych.

Realizacja zadania możliwa jest dzięki 15 milionom złotych dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach wsparcia na rozwój tak zwanych potencjałów endogenicznych województwa.

Uruchomienie specjalnych środków na ten cel to efekt renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzonych przez marszałkowską administrację z Komisją Europejską. W wyniku zabiegów marszałka Piotra Całbeckiego Unia Europejska zgodziła się przeznaczyć na ten obszar działań 25 milionów euro, czyli około 107 milionów złotych. Zgromadzone środki pozwolą m.in. na rozbudowę bazy leczniczej inowrocławskiego Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni”, utworzenie Kujawskiego Centrum Muzyki w zespole pałacowo-parkowym w Wieńcu (gmina Brześć Kujawski) oraz rewitalizację zabytkowego teatru funkcjonującego nad Starym Kanałem Bydgoskim w latach 1882-1910.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji